Masha Tsukanova

Editor-in-Chief, Vogue Ukraine
  • : @tsukanovamasha